Memoria, quando il papato istituì il ghetto

Condividi questo articolo

Leges, & ordinationes a Judæis in StatuEcclesiastico degentibus observandæ.

 

Aliqua ordinavit etiam Innoc.IV. in Constit.IV. Impia Tom.III. fol.298.

 

PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

 

Ad futuram rei memoriam.

 

CUM nimis absurdum, & inconveniens existat, utJudæi, quos propria culpa perpetuæ servituti submisit, sub prætextu quod pietasChristiana illos receptet, & eorum cohabitationem sustineat, Christianisadeo sint ingrati, ut eis pro gratia contumeliam reddant, & in eos proservitute, quam illis debent, dominatum vendicare procurent. Nos, ad quorumnotitiam nuper devenit eosdem Judæos in Alma Urbe nostra, & nonnullisS.R.E. Civitatibus, Terris, & locis, in id insolentiæ prorupisse, ut nonsolum mixtim cum Christianis, & prope eorum Ecclesias, nulla intercedentehabitus distinctione, cohabitare, verumetiam Domos in nobilioribus Civitatum,Terrarum, & locorum, in quibus degunt, vicis, & plateis conducere,& bona stabilia comparare, & possidere, ac nutrices, & ancillasaliosque servientes Christianos mercenarios habere, & diversa alia inignominiam, & contemptum Christiani nominis perpetrare præsumant,considerantes Ecclesiam Romanam eosdem Judæos tolerare in testimonium veræfidei Christianæ, & ad hoc, ut ipsi Sedis Apostolicæ pietate, &benignitate allecti, errores suos tandem recognoscant, & ad verum Catholicæfidei lumen pervenire satagant, & propterea convenire, ut quandiu in eorumerroribus persistunt, effectu operis recognoscant se servos, Christianos veroliberos per Jesum Christum Deum, & Dominum nostrum effectos fuisse,iniquumque existere, ut filii liberæ filiis famulentur ancillæ.

§.1. Volentes in præmissis, quantumDeo possumus, salubriter providere, hac nostra perpetuo valitura Constitutionesancimus, quod de cetero perpetuis futuris temporibus, tam in Urbe, quam inquibusvis aliis ipsius Romanæ Ecclesiæ Civitatibus, Terris, & locis, Judæiomnes in uno, & eodem, ac si ille capax non fuerit, in duobus, aut tribus,vel tot, quot satis sint, contiguis, & ab habitationibus Christianorumpenitus sejunctis, per Nos in Urbe, & Magistratus nostros in aliisCivitatibus, Terris, & locis prædictis designandis vicis, ad quos unicustantum ingressus pateat, & quibus solum unicus exitus detur, omninohabitent.

§.2. Et in singulis Civitatibus,Terris, & locis in quibus habitaverint, unicam tantum synagogam in locosolito habeant, nec aliam de novo construere, aut bona immobilia possiderepossint. Quinimmo omnes eorum synagogas, præter unam tantum demoliri, &devastare. Ac bona immobilia, quæ ad præsens possident, infra tempus eis peripsos Magistratus præsignandum, Christianis vendere.

§.3. Et ad hoc, ut pro Judæis ubiquedignoscantur, masculi biretum, fœminæ vero aliud signum patens, ita ut nullomodo celari, aut abscondi possint, glauci coloris palam deferre teneantur,& adstricti sint, nec super non delatione bireti, aut alterius signihujusmodi, prætextu cujusvis eorum gradus, vel præminentiæ, seu tolerantiæexcusari, aut per ejusdem Ecclesiæ Camerarium, vel Cameræ Apostolicæ Clericos,seu alias illi Præ sidentes personas, aut Sedis Apostolicæ Legatos, vel eorumVicelegatos quovis modo dispensari, aut absolvi possint.

§.4. Nutrices quoque, seu ancillas,aut alias utriusque sexus servientes Christianos habere, vel eorum infantes permulieres Christianas lactari, aut nutriri facere.

§.5. Seu Dominicis, vel aliis depræcepto Ecclesiæ festis diebus in publico laborare, aut laborari facere.

§.6. Seu Christianos quoquo modogravare, aut contractus fictos, vel simulatos celebrare.

§.7. Seu cum ipsis Christianis ludere,aut comedere, vel familiaritatem, seu conversationem habere nullatenuspræsumant.

§.8. Nec libris rationum, &computorum, quæ cum Christianis pro tempore habebunt, aliis, quam Latinisliteris, & alio quam vulgari Italico sermone, uti possint, & si utantur,libri hujusmodi contra Christianos nullam fidem faciant.

§.9. Judæi præfati sola artestrazzariæ, seu cenciariæ (ut vulgo dicitur) contenti, aliquam mercaturamfrumenti, vel hordei, aut aliarum rerum usui humano necessarium facere.

§.10. Et qui ex eis medici fuerint,etiam vocati, & rogati, ad curam Christianorum accedere, aut illi interessenequeant.

§.11. Ne se a pauperibus ChristianisDominos vocari patiantur.

§.12. Et menses in eorum rationibus,& computis ex triginta diebus completis omnino conficiant, dies, qui adnumerum triginta non ascenderint, non pro mensibus integris, sed solum pro totdiebus quot in effectu fuerint, computentur, & juxta ipsorum dierumnumerum, & non ad rationem integri mensis eorum credita exigant. Ac pignoraeis pro cautione pecuniarum suarum pro tempore consignata, nisi transactisprius a die, quo illa eis data fuerint, decem, & octo integris mensibusvendere nequeant, & postquam menses prædicti effluxerint, si ipsi Judæipignora hujusmodi vendiderint, omnem pecuniam, quæ eorum credito super fuerit,domino pignorum consignare.

§.13. Et statuta Civitatum, Terrarum,& locorum, in quibus pro tempore habitaverint, favorem Christianorumconcernentia, inviolabiliter observata etiam teneantur.

§.14. Et si circa præmissa in aliquoquomodolibet defecerint, juxta qualitatem delicti in Urbe per Nos, seu Vicariumnostrum, aut alios a Nobis deputandos, ac in Civitatibus, Terris, & locisprædictis per eosdem Magistratus, etiam tamquam rebelles, & criminis lesæMajestatis rei, a toto Populo Christiano diffidati, nostri, & ipsorumVicarii, ac deputandorum, & Magistratuum arbitrio puniri possint.

§.15. Non obstantibusConstitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quibusvis tolerantiis,seu privilegiis, & indultis Apostolicis eisdem Judæis per quoscumqueRomanos Pontifices Prædecessores nostros, ac Sedem prædictam, aut illiusLegatos, vel ipsius Romanæ Ecclesiæ Camerarios, & Cameræ ApostolicæClericos, seu alios illius Præsidentes sub quibuscumque tenoribus, &formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisqueefficacioribus, & insolitis clausulis, necnon irritantibus, & aliisdecretis, etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæpotestatis plenitudine concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis, &innovatis, quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de eis,eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, acde verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentioseu quævis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma servanda esset,tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & formain illis tradita, observata inserti forent præsentibus pro expressis habentes,illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, &expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo &c. Si quis autem&c.

Datum Romæ apud S. Marcum annoIncarnationis Dominicæ, millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, PridieIdus Julii, Pont. nostri Anno I.